Türkiye 13.Tarla Bitkileri Kongresi

Konular

KONGRE KONULARI

Çağrılı bildiriler
Tahıl Yetiştiriciliği ve Islahı
Yemeklik Baklagil Yetiştiriciliği ve Islahı
Endüstri Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği ve Islahı
Çayır Mera ve Yem Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı
Tarımsal Biyoteknoloji ve Moleküler Genetik
Tohumluk ve Teknolojileri
Tarla Bitkileri Hastalık ve Zararlıları
Tarla Bitkilerinde Besleme ve Gübreleme
Bitki Genetik Kaynakları, Biyolojik Çeşitlilik
Tarımsal Üretimde Yeni Yaklaşımlar ve Organik Tarım
Bitki Ekolojisi ve Fizyolojisi
Tarla Bitkilerinde Sulama
İklim Değişiklikleri ve Tarla Bitkilerine Etkileri
Biyoyakıt Üretimi
Tarla Bitkilerinde Mekanizasyon
Tarımsal İktisat
Tarımsal Pazarlama
Güvenli Gıda Üretimi