Türkiye 13.Tarla Bitkileri Kongresi

Etkinlik Dokümanları

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

TARIM BİLİMLERİ ve TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ

TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

TARLA BİTKİLERİNİN TANIMI VE ÖNEMİ

Güneş, toprak, hava ve su gibi doğal kaynakları kullanarak, insan ve hayvan beslenmesi için elzem olan organik metabolitlerin üretimi demek olan tarımın en önemli bitkisel üretim kaynaklarının başında tarla bitkileri gelmektedir. Tarla bitkileri; tarlada yetiştirilen, genelde otsu yapılı ve tek yıllık, bazen de otsu, çalımsı veya odunsu çok yıllık kültür bitkileridir. Tarla bitkileri; tahıllar, yemeklik baklagiller, endüstri bitkileri ve yem bitkileri olarak dört ana grupta toplanır. Ayrıca hayvan beslenmesinde kullanılan doğal ve yapay oluşturulmuş çayır ve mera’lar da tarla bitkileri içerinde yer alır.

Dünyada yatay ve dikey olarak yayılmış en geniş tarım arazileri tarla bitkilerine ayrılmıştır. Soğuğa ve sıcağa, dona ve kurağa, kuruya ve neme en dayanıklı kültür bitkilerinin başında tarla bitkileri gelmektedir. Soğuktan donmuş, susuzluktan çatlamış, suyla boğulmuş topraklarda bile başarıyla yetişebilecek tarla bitkileri vardır; örneğin çavdar kadar soğuğa ve kurağa, çeltik kadar suya ve neme uyum sağlamış çok az kültür bitkisi mevcuttur.      

Dünyada olduğu gibi Türkiye‘de de tarımın ve tarıma dayalı sanayinin gelişmesinde tarla bitkilerinin ayrı bir yeri ve önemi vardır: insanların olmazsa olmaz kabul edilen beslenme, giyinme, barınma ve tedavi gibi temel ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayan en önemli ürünlerdir. Dünyada bu amaçlarla tarımı yapılan ve stratejik kabul edilen en önemli 10 kültür bitkisi de (mısır, buğday, çeltik, sorgum, arpa, patates, şekerkamışı, şekerpancarı, soya ve pamuk) tarla bitkisidir.

"Üç Beyaz" olarak tabir edilen un (nişasta), şeker (sakkaroz) ve yağ (trigliserit), esas olarak tarla bitkilerinden elde edilmektedir: buğday, çeltik ve mısır unun, şekerkamışı, şekerpancarı ve şekerdarısı şekerin, soya, palm ve kanola ise yağın temel ham kaynaklarıdır. Diğer dördüncü bir "beyaz" olan lif (selüloz) ise tek başına dünyayı giydiren bir tarla bitkisi olan pamuktan (Beyaz Altın) elde edilmektedir. Nohut, mercimek, fasulye, bezelye, bakla ve börülce gibi baklagiller, bitkisel protein ihtiyacımızı karşılayan bakliyatlardır. Bilhassa "Sarı Altın" olarak tabir edilen soya fasulyesinin her bir tohumu, %40'ın üzerinde protein ihtivası ile adeta birer 'besin hapı'dır.

Fosil yakıtlarına alternatif olarak sunulan yenilenebilir enerji kaynakları olan biyodizel ve biyoetanol üretiminde ham madde olarak yine tarla bitkileri kullanılmaktadır. Kanola, aspir, soya, ayçiçeği, yerfıstığı, susam, keten ve pamuk gibi yağlı tohumlu tarla bitkileri biyodizel üretiminde, mısır, buğday, çeltik şekerkamışı, şekerpancarı, patates, tatlı patates gibi karbonhidratlı bitkiler ise biyoetanol üretiminde büyük değer taşımaktadır.

Tarla bitkileri besin ve enerji kaynağı olmak dışında, baharat olarak (örneğin defne, kimyon ve safran), herbal çay olarak (örneğin kekik, adaçayı ve papatya), boya olarak (örneğin kökboya, çivitotu ve cehri), parfüm olarak (örneğin yağ gülü, lavanta ve nane), ilaç olarak (örneğin haşhaş, kantaron ve ekinezya), keyf bitkisi olarak (örneğin tütün, şerbetçiotu ve anason) hayatımıza çeşni, koku, renk, keyf ve sağlık katan ürünlerdir. Kağıt sadece orman ürünlerinden elde edilmez; örneğin kenevir ve kenaf birer tarla bitkisi olarak kağıt üretiminde selüloz kaynaklarıdır.

Tarla bitkileri sadece insanların değil, çiftlik hayvanlarının da temel besinidirler: fiğ, yonca, korunga, üçgül, mürdümük, yem bezelyesi, burçak, mısır, sorgum, sudan otu, bromlar, yumaklar, ayrıklar, çimler, kelp kuyruğu, çayır salkım otu gibi baklagil ve buğdaygil yem bitkileri doğrudan, diğer tarla bitkileri ise dolaylı olarak yem sanayinin; çayır ve meralar ise özellikle et ve süt üretiminde kullanılan hayvanların kaba yem ihtiyaçlarını karşılayan doğal kaynaklar olarak büyük önem taşırlar.

ISPARTA İLİNDE TARLA BİTKİLERİ TARIMI

Isparta ili tarım arazilerinin (207.3 bin ha) %79.5’i tarla bitkileri, %20.5’i bahçe bitkileri yetiştiriciliğine ayrılmıştır. Toplam 131.8 bin ha olan tarla tarımı arazilerinin ise %69.5'inde tahıllar (en fazla buğday ve arpa), %16.8'inde yemeklik baklagiller (en fazla nohut ve kuru fasulye), %8.5'inde yem bitkileri (en fazla fiğ ve yonca) ve %5.2'sinde endüstri bitkileri (en fazla şekerpancarı ve haşhaş) oluşturmaktadır. Isparta ilinde ekonomik olarak 30 kadar tarla bitkisinin tarımı yapılmakta, bunlardan 20'si kuru tarım ve 10’u sulu tarım alanlarında yetiştirilmektedir.

Türkiye tarımının genel yapısal özelliklerine benzer şekilde, Isparta ili tarımı alanları da oldukça küçük, parçalı ve dağınık işletmelerden oluşmaktadır. Isparta ilinde toplam 35 bin tarım işletmesi vardır; bunların ortalama arazi büyüklüğü 30 da ve arazi parçalılığı 6-9 arasında değişmektedir. 1978-2011 yılları arasında Isparta ilinde toplam 6722 ha arazi toplulaştırılabilmiştir.

Isparta ili tarım toprakları kireçli, alkali, organik maddesi düşük, kil oranı yüksek olan topraklardır; ekonomik bir üretim için tarım topraklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini iyileştirici uygulamalara ihtiyaç vardır. Isparta ilinde sulanabilen tarım arazisi büyüklüğü 90 bin ha'a yaklaşmış olmakla birlikte, yaklaşık 132 bin ha olan tarla tarımı arazilerinin ancak %10’unda sulu tarım, geri kalan %90’ında ise kuru tarım yapılmaktadır. Bu nedenle kuru tarım ürünleri olan buğday (%35), arpa (%34) ve nohut (%14) tarla ekim alanlarının %83’ünü oluşturmaktadır.

Ayrıca tarla tarım alanlarının her yıl %22’den fazlası nadasa bırakılmaktadır. Kuru tarım alanlarının ve nadas uygulanan alanların fazlalığı, ürün çeşitliliğini azaltmakta, monokültür tarımı yaygınlaştırmakta ve sonuç olarak tarla ürünlerinin hem üretim miktarını hem de ekonomik hasılatını düşürmektedir.

Türkiye geneline olduğu gibi Isparta ilinde de kırsal nüfus kente göç etmekte, köylerde genç ve eğitimli nüfus azalmakta, iş gücü temini zorlaşmakta ve üretim maliyetleri artmaktadır. Tarla tarımı yapan çiftçilerin gelir ve eğitim seviyesi düşüktür (2/3'ü ilkokul mezunu), daha çok geleneksel yöntemlerle tarımsal faaliyetlerde bulunmaktadır. Üreticilerin sadece 2/3'ü sertifikalı tohumluk kullanılmakta ve 3/4'ü toprağını analiz ettirmeden bilinçsiz gübreleme yapmaktadır.

Tarım havzaları destekleme modeli (29/6/2009 tarihli 15173 sayılı yasa) uyarınca Türkiye 30 havzaya bölünmüş ve Isparta ili Göller Havzası olarak 30. Havzada yer almıştır. Göller Havzası'nda fark ödemesi kapsamına alınan bitkilerin neredeyse tamamı tarla bitkileridir (buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, tane mısır, yağlık ayçiçeği, aspir, kanola, soya, kuru fasulye, nohut, mercimek). Tarla bitkilerinin birkaçı dışında pazarlama sorunu yoktur (tahıllar ve haşhaş için TMO, yağ gülü için GÜLBİRLİK, şekerpancarı için Türkşeker ve Pankobirlik gibi kurum ve kuruluşlar tarafından baş ve müdahale alım fiyatları açıklamaktadır).

KURULUŞ, GELİŞME, EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde YÖK Başkanlığı’nın 05.07.1995 tarih ve 13054 sayılı kararı ile açılan Tarla Bitkileri Bölümü'ne ilk olarak 1999-2000 eğitim-öğretim yılında Bitkisel Üretim Programı’ndan (3 +1 yıl) öğrenci alınmaya başlamıştır. İlk Mezunlarını 2002-2003 eğitim-öğretim yılında vermiştir. 1999-2002 arasında “Ziraat Mühendisi” unvanı ile, 2003-2008 arasında “Ziraat Mühendisliği Programı Tarla Bitkileri Alt Programı” unvanı ile mezun olunmuştur. 2009-2010 eğitim öğretim yılından itibaren ise ÖSYM tercih kılavuzundan doğrudan Tarla Bitkileri Bölümü tercihi (puan türü MF-3) yapan lisans öğrencileri kayıt olabilmektedir. Bölüm kontenjanı otuz altı (36) olup, ayrıca yatay ve dikey geçiş yapan öğrencilerle bu sayı 30’u geçmektedir. Ayrıca diğer ilgili bölümlerden yan dal ve çift anadal yaparak Tarla Bitkileri bölümünden sertifika veya diploma alınabilmektedir.

Tarla Bitkileri Bölümü’nden mezun olabilmek için 4 yıl (8 yarıyıl)’da en az 240 kredilik (8 x 30 = 240 AKTS) dersten başarılı olunması gerekmektedir. Ayrıca SDÜ Ziraat Fakültesi Staj Yönergesi’ne göre öğrenciler 3. sınıf (6. Yarıyıl) sonunda yaz stajlarını (30 gün),  7. ve 8. yarıyıllarda mesleki uygulama derslerini almaları ve 8. yarıyılda mezuniyet tezi (bitirme tezi) hazırlamaları ve sunmaları gerekmektedir.

Tarla Bitkileri Bölümü’nde lisans programı toplam 4 yıl veya 8 yarıyıldır.  Ayrıca Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı Tarla Bitkileri Anabilim Dalı olarak 1995 yılından itibaren “Yüksek Lisans” ve 2003 yılından itibaren “Doktora” öğretimi yapılmaktadır. Eğer Lisans diploması alan öğrenciler gerekli şartları sağladıkları takdirde (http://fenbilimleri.sdu.edu.tr/yönetmelikler) Lisansüstü düzeyde öğretimlerine devam ederek Tarla Bitkileri Anabilim Dalı’ndan “Ziraat Yüksek Mühendisi” veya “Ziraat Doktoru” dereceleri ile mezun olabilmektedir.

Kurulduğu 1995 yılından bugüne kadar bölümümüzde 125 adet Lisans, 27 adet Yüksek Lisans ve 6 adet Doktora öğrencisi mezun vermiştir. Halen bölümde 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Lisans düzeyde 149 adet, Yüksek Lisans düzeyinde 46 adet ve Doktora düzeyinde 8 adet öğrenci eğitim-öğretimine devam etmektedir.

TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ SAYILARI

SINIF

ERKEK

KIZ

TOPLAM

1

24

12

36

2

27

14

41

3

22

12

34

4

25

10

35

ZM Alt P. 4.

2

1

3

TOPLAM

100 (%67.2)

49 (%32.8)

149

*Tarla Bitkileri Bölümü’nden mezun olan öğrenci sayısı (2003-2013): 125

TARLA BİTKİLERİ ABD 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ LİSANS ÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI

Öğretim üyesi

Mezun

Devam

Yüksek Lisans (M.Sc.)

Doktora

(Ph.D.)

Yüksek Lisans (M.Sc.)

Doktora

(Ph.D.)

TOPLAM

33

6

60

6

GENEL TOPLAM

39

66

 

AKADEMİK YAPILANMA VE BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Tarla Bitkileri Bölümü'nde, Batı Akdeniz Bölgesi içerisinde yer alan ve ekonomik önem taşıyan tarla bitkileri tarımında karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik araştırmalar yanında, bölgemiz tarla tarımına mevcut agro-ekolojik koşullarda potansiyel yetiştirme olanağı olan tarla bitkilerini kazandırmak üzere de araştırmalar yürütülmektedir. Öncelikli olarak tarla bitkilerinin ekolojisi, fizyolojisi, genetiği, ıslahı ve agronomisi üzerinde temel ve uygulamalı araştırmalar yapılmakta, elde edilen sonuçlar dünya bilim literatürlerine kazandırılmaktadır.

Tarla Bitkileri Bölümü, yeni bir yapılanmaya giderek, YÖK Başkanlığının 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, 23.02.2012 tarihinde “Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller”, “Endüstri Bitkileri” ve Çayır-mera ve Yem Bitkileri” olarak 3 anabilim dalından oluşmasına karar verilmiştir. Bölümde toplam 7 Profesör, 4 Doçent, 4 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi bulunmaktadır. Bölüm Başkanı olarak Prof.Dr. Tahsin Karadoğan görev yapmaktadır.

Tarla Bitkileri Bölümü'nde görev yapan toplam 11 öğretim üyesi tarafından bugüne kadar (1994-2013) SCI grubunda yer alan uluslararası nitelikteki saygın bilimsel dergilerde toplam 153 adet araştırma makalesi yayınlanmıştır. Bu kapsamda öğretim üyesi başına düşen ortalama SCI yayın sayısı 13 olup, Türkiye ortalamasının çok üzerindedir.

Bölüm öğretim üyelerinin yürütücüsü olduğu (tamamlanan ve devam eden) 10 adet TÜBİTAK projesi bulunmaktadır (TÜBİTAK 105O476, 106O554, 107O296, 108O571, 109O016, 109O162, 110O380, 110O257, 214O211, 115O106, TOGTAG-2599 ve TARP-2114 nolu projeler). Ayrıca 4. sınıf öğrencilerimizin mezuniyet tez çalışmaları kapsamında her yıl 5-10 arasında TÜBİTAK Projesi (2209) geçmektedir. Örneğin 2015 yılında bölüm öğretim üyelerinin danışmanlığında 9 lisans öğrencimizin sunduğu proje TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Lisansüstü öğrencilerimizin tamamına yakınının Yüksek Lisans ve Doktora tez projeleri SDÜ BAP projesi olarak desteklenmektedir. Bölümümüzde TÜBİTAK ve SDÜ BAP projeleri dışında ayrıca DPT ve TAGEM destekli projeler de bulunmaktadır.

Bölüm öğretim üyelerinin ıslah çalışmaları sonucunda "Baydar-2001" adıyla bir susam çeşidi ve "Albayrak" adıyla bir fiğ çeşidi tescil ettirilmiştir. Ayrıca yağ gülü, aspir ve tritikale bitkilerinde sürdürülen ıslah çalışmaları sonucunda çeşit adayı birçok hat geliştirilmiş, bunların tescili için gerekli başvurular yapılmıştır. SDÜ Gül ve Gül Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜLAR) Tarla Bitkileri Bölümü'nün girişimleriyle kurulmuştur.

Tarla Bitkileri Bölümü’ne ait toplam 7 adet tam donanımlı laboratuar bulunmaktadır. Bunlar; Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller Lab., Endüstri Bitkileri Lab., Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Lab., Doku Kültürleri Lab., Sitogenetik Lab., Bitki Analizleri Lab. ve Genel Tarla Bitkileri Lab.’dır. Bu laboratuvarlarda, lisans ve lisans üstü öğrenciler ile birlikte öğretim elemanları tarafından uygulamaya ve araştırmaya dönük deneyler ve analizler yapılmaktadır.

ISUBÜ Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi tarım arazisinde yaklaşık 450 da alanda tarla bitkileri tarımı yapılmakta, bu arazide Tarla Bitkileri Bölümü’ne ait 3 adet Araştırma ve Uygulama Serası, 1 adet Köklendirme Serası, 3 adet İklim Kabini,  40 da Suni Mera, 5 da Yağ Gülü ile 3 da Tıbbi ve Aromatik Bitkiler araştırma tarlası bulunmaktadır.  

 

SOSYAL VE KÜLTÜREL OLANAKLAR

Öğrencilerimiz, üniversite öğrencilerine tanınan bütün olanaklardan (Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları, Kültür Merkezi, Merkez Kütüphanesi, Olimpik Yüzme Havuzu, Spor Kompleksi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Poliklinikler, Merkezi Derslikler, Açık Amfi Tiyatro, Öğrenci Klupleri  vb.) azami ölçüde yararlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz ihtiyaç duyduklarında Çiftçi Eğitim Merkezi ile Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından verilen hizmetlerden (mesleki uygulama, staj, kurs, yatakhane, yemekhane vb) de faydalanabilmektedir.

İSTİHDAM OLANAKLARI

            Dünyada ve Türkiye’de nüfus ve gelir artışlarına bağlı olarak bitkisel ve hayvansal ürünlere olan ihtiyacın sürekli arttığı ve yeni tarımsal faaliyetlerin ortaya çıktığı göz önünde tutulduğunda, Ziraat Mühendisliği mesleğinin gittikçe önem kazanacağı ve bu meslek mensuplarına olan gereksinimin her geçen yıl artacağı düşünülmektedir.

            Bölümümüzden mezun olan ziraat mühendisleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı birimlerde (Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri, Üretim İstasyonları, Zirai Karantina Müdürlükleri, Gümrük Kontrol Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, vd), diğer ilgili Bakanlıklara ve Başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda (GAP Bölge Kalkınma İdaresi, DAP Kalkınma İdaresi, Devlet İstatistik Enstitüsü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı, DPT, TÜBİTAK, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, vd) istihdam edilebilirler.

            Tarla Bitkileri Bölümü'nden mezun olan ziraat mühendislerinin kamu kurum ve kuruluşlarından başka ile tarımsal faaliyet gösteren özel sektörde (Tohumculuk, Fidecilik, Fidancılık, Seracılık, Tarımsal İlaç ve Gübre, Yem, Un, Şeker, Yağ, Dokuma, Bitkisel İlaç, Baharat, vd), Tarım Danışmanı, Sorumlu Yöneticilik, Tarım Kooperatifleri, Tarım Marketleri, Belediyeler, Bankalar, Tarımsal Kredilendirme ve Sigortacılık, Bilirkişilik, Projelendirme, Yeşil Örtü-Çim Tesisi, vb) iş bulabilme ve kendi işlerini kurma/işyerlerini açma konularında geniş bir istihdam potansiyelleri de vardır.

            Sonuç olarak tarımsal faaliyette bulunan bütün kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları, Bölüm mezunu olan ziraat mühendisleri için potansiyel istihdam alanlarıdır.

 

MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ

            Misyonumuz, etkin bir lisans/lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri ile tarla bitkileri alanında üstün nitelikli ve donanımlı ziraat mühendisleri ile evrensel ve özgür düşünen çağdaş bilim insanları yetiştirilmesine katkı sağlamaktır. Vizyonumuz, yürüttüğü eğitim-öğretim programlarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen, sorgulayan, araştıran, çözüm üreten, etik ve ahlaki değerlere önem veren seçkin ziraat mühendisleri ve bilim insanları yetiştiren bir kurum olmaktır.

HEDEFLERİMİZ

 • Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikte ziraat mühendisi ve araştırıcı yetiştirmek üzere lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim vermek,
 • Tarla tarımı sorunlarının çözümüne yönelik araştırmalar yürütmek, projeler geliştirmek ve elde edilen müspet sonuçları uygulamaya aktarmak,
 • Modern yetiştirme teknikleri ile verimliliği ve kaliteyi artırmak,
 • Klasik ve biyoteknolojik ıslah yöntemleri kullanarak yeni üstün hat ve çeşitler geliştirmek,
 • Sürdürülebilir üretim anlayışı ile biyolojik çeşitliliği ve gen kaynaklarını korumak ve geliştirmek,
 • Bölüm faaliyetleri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında kongre, sempozyum, panel, seminer, konferans, kurs, yayın ve benzeri çalışmalar yapmak olarak sıralanabilir.

GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ

 • Bölümün lisans ve lisans üstü ders programlarında belirtilen dersleri yürütebilecek yeterlilikte ve sayıda öğretim üyesi ve elemanı vardır.
 • Bölümün araştırma, uygulama, eğitim ve öğretim için tarla, sera ve laboratuar alt yapısı yeterli düzeydedir.  
 • Bölümde ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen çok sayıda araştırma projesi yürütülmektedir.
 • ISUBÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı’nın mevcudiyeti nedeniyle Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitim ve öğretim yapılabilmektedir. 
 • Öğrencilere Çift anadal, Yandal, Erasmus ve Farabi Öğrenci Değişim Programları, Öğrenci Projeleri, Burslar, Beslenme Yardımları, Kısmi Zamanlı (Part-time) çalışma imkanları sunulabilmektedir.
 • Süleyman Demirel Üniversitesi mezunlarının diplomalarında, 2011-2014 dönemi için Avrupa Komisyonu’nca verilen “Diploma Eki Etiketi” yer almaktadır.
 • Türkiye’nin en yoğun tohumculuk, fidecilik, seracılık faaliyetlerinin yapıldığı bölgede (Batı Akdeniz Bölgesi) yer alması nedeniyle, bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile AR-GE, Danışmanlık, Staj, Uygulama ve Teknik Gezi gibi faaliyetler için yüksek işbirliği imkânları vardır.
 • Türkiye genelinde olduğu gibi Isparta ilini de içine alan Göller yöresi tarım arazilerinin büyük bir kısmı tarla tarımına ayrılmış olup (Isparta ilinin 207.3 bin ha olan tarım arazisinin %79.5'inde tarla bitkileri yetiştiriciliği yapılmaktadır), bölümde yer alan mesleki dersler için önemli bir uygulama sahası ve mezun öğrenciler için önemli bir istidam alanıdır.
 • Isparta gülü, bir tıbbi ve aromatik bitki olarak tarla bitkisidir. Göller yöresinde Gülbirlik ve özel sektöre ait 20 kadar gül yağı ve uçucu yağ fabrikası bulunmaktadır; bu tesisler bölüm öğrencileri için önemli bir istihdam ve uygulama sahasıdır.

Detay bilgiler için: http://ziraat.sdu.edu.tr/tarlabitkileri/tr/akademik-kadro